Kukurūza P7948

Šķirnes nosaukums
P7948
Pārstāvniecība
Pioneer, Vācija
Veģetācijas periods
FAO 220
Izmantošana
Lopbarībai un biogāzes stacijās
Īss raksturojums
Vidēji vēlīns hibrīds
Liels augums
Ļoti laba veldres noturība
Audzēšanai auglīgās un vidēji auglīgās platībās
Labās īpašības
Ātra attīstība
Ļoti augsta raža
P7948 ieņem augstāko vērtējumu PACTS® atklāta lauka izmēģinājumos biogāzes ieguvei