KAS 32%

Pārstāvniecība
Achema
Izmantošana
Karbamīda un amonija nitrāta šķīdums/mēslojums
Īss raksturojums
Mēslojumam ir neitrāls pH, satur visu trīs formu slāpekli.
Tas ir populārākais slāpekļa mēslojums, kas paredzēts visu kultūraugu mēslošanai, visa tipa augsnēs. Ieteicams augus mēslot pirms sējas vai stādīšanas.
Īpaši piemērots augu papildmēslošanai.
Karbamīda un amonija nitrāta mēslojumu var ērti maisīt ar citiem makro vai mikroelementu mēslojumiem, augšanas regulatoriem, nitrifikācijas inhibitoriem, pesticīdiem vai palēninātājiem.
Ķīmiskais sastāvs:
Augu barības elementi:
slāpeklis, kopējais (N) 32%
t.sk. amīds (NH2) 16%
t.sk. amonjaks (NH4) 8%
t.sk. nitrāts (NO3) 8%