Amonija sulfāts – nitrāts N(S) 26(13)

Pārstāvniecība
Grupa Azoty Tarnow
Izmantošana
Slāpekļa un sēra minerālmēsli
Īss raksturojums
Slāpekļa un sēra mēslojums graudaugu un rapša papildmēslošanai.
Palīdz uzturēt augsnē piegādāto amonija formas slāpekli, ļaujot tam būt izmantojamam augiem ilgstošākā laika periodā.
Sēra saturs mēslojumā ir pietiekams, lai nodrošinātu ražību un kvalitāti gan graudaugiem, gan rapsim.
Ķīmiskais sastāvs:
Augu barības elementi:
Amonija slāpeklis (N-NH4) 26%
Sērs (S) 13%
Fasējums:
500 kg