Lauka mācībās izdarām vērtīgus secinājumus

Elagro Trade SIA agronomi un tirdzniecības pārstāvji piedalījās SIA Basf rīkotajās Lauka mācībās, kas norisinājās BASF Baltijas izmēģinājumu centrā.
Mērķis bija iepazīties un apskatīt dabā dažādus fungicīdu izmēģinājumus graudaugiem, kā arī novērtēt nezāļu ierobežošanas programmas hibrīdajos ziemas rapšos un lauku pupās.
Slimību monitoringam izmēģinājuma laukos šogad tiek audzētas 26 kviešu šķirnes, tajā skaitā SIA Elagro Trade pārstāvētās Galerist, Aspect un Fenomen.
Mūsu agronomu iegūtās atziņas un secinājumi:
✅ Vasaras miežos, kur lietots jaunais fungicīds/ kodne Systiva, salīdzinot ar laukiem, kur tika izmantotas citas kodnes, joprojām netika manītas slimības pazīmes.
✅ Pupu lauku nezāļu apkarošanā vislabākos rezultātus varēja vērot izmēģinājumā, kur pirmais herbicīds lietots Stomp CS un otrā apstrāde pret nezālēm veikta ar Corum.
✅ Nezāļu programmā rapšos vienādi labi bija nostrādājuši visi izmēģinājuma varianti, piemēram, daži no tiem Metazamix + Belkar vai arī rudens apstrādes variants ar Butisan Avant.
✅ Sarunās tika secināts, ka liela rapša problēma Latvijas laukos ir stublāju smecernieka bojājumi, kas ir vērojama apmēram 15-20 % sējumu, līdz ar to var paredzēt, ka būs ražas zudumi rudenī.
✅ Šobrīd uz laukiem var novērtēt vizuālo skatu un tas ir skaists. Tā kā graudaugiem vēl nav iznākusi vārpa, tad grūti izdarīt lielus secinājumus.
SIA Elagro Trade speciālistu komanda labprāt aizbrauktu uz šiem izmēģinājuma laukiem vēlreiz, graudu pilnbriedā.
Liels paldies SIA Basf komandai par lieliski noorganizētajām Lauka mācībām!