Jaunie speciālisti viesojas Elagro Trade

Šī gada Ēnu diena uzņēmumā Elagro Trade bija plaši apmeklēta – skolēni viesojās gan Jēkabpils, gan Elejas elevatoros, gan arī Saldus birojā, aktīvi iepazīstot dažādas uzņēmumā sastopamās profesijas.
Ar Jēkabpils elevatora ikdienu un darba specifiku iepazinās 12 topošie augkopības tehniķi no Barkavas tehnikuma, savukārt, ar Elejas graudu elevatora vadītāju Edgaru Griķi šajā dienā kopā strādāja Kristiāna no Jelgavas Valsts Ģimnāzijas 11. klases.
Saldus biroja “ēna” Kitija no Druvas vidusskolas iepazinās ar agronomes Ivetas Birznieces un sēklu produktu grupas vadītājas Līgas Ķemleres darba ikdienu.
Priecājamies, ka audzēkņiem ir interese izzināt dažādu profesiju darba specifiku, kas noteikti var palīdzēt nākotnē izvēlēties sev tīkamāko no tām, ko arī no sirds novēlam!
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.