ELAGRO TRADE 2016. gadā iegādājās Lauberes graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas kompleksu.

Elevators nodots ekspluatācijā 2003. gadā.

Elevatora ietilpība ir 25 000 t.

Graudu pieņemšana notiek 2 bedrēs ar kopējo jaudu 250 t/h.

Graudu kaltēšanas jauda divās kaltēs 20 + 70 t/h. Tīrīšanas jauda priekštīrītāja režīmā ir 25 + 25 + 80 t/h.

Teritorijā ir asfaltēts laukums ~7000 m2 platībā.

Sīkāka informācija par pieņemšanas laikiem un darbību pie punkta vadītājas Annas pa tālr. +371 29247452.