ELAGRO TRADE SIA 2012.gada 1.oktobrī pārņēma īpašumā AS Jēkabpils labība elevatoru.

Elevators nodots ekspluatācijā 1989.gadā.

No 2012.gada līdz 2016. gada sezonai rekonstruētas 3 rapša/graudu pieņemšanas bedres, kā arī gaisa attīrīšanas sistēma. Veikta kaltes modernizācija. Uzstādīti papildus transportieri un norijas graudu elevatorā. Dažiem graudu silosiem ir uzlikta papildus gaisa ventilācija. Modernizēta elevatora elektrības sistēma.

Elevatora ietilpība ir 80 000 t.

Graudu pieņemšanai ir 3 bedres: 1 bedre ar jaudu 150 t/h un 2 bedres ar jaudu 175 t/h. Dzelzceļa pievedceļš ir 4,9 km garš. Tur pieņemšanas un atkraušanas jauda graudiem un rapsim ir 350 t/h.

Graudu kaltēšanas jauda vienā kaltē ir 40 t/h un jaunajā kaltē 70 t/h. Tīrīšanas jauda priekštīrīšanas režīmā ir 180 + 100 t/h ar tīrītājiem DAMAS Omega 181 IEO un BIS 100.

Teritorijā ir asfaltēts laukums 40 000 m2 + 10 000 m2 platībā.

Elevatorā ir arī minerālmēslu glabātava 1500 m2 + 1000 m2 un agroķīmijas noliktava.

Elevatorā ir uzstādītas divas atkraušanas autotransportā ar jaudu 90 t/h katrai.

Kontakti: vadītājs Miķelis Reinfelds tālr. +371 29451306
uzskaitvede Nadīna Driķe pa tālr. +371 27458416.