Pirmapstrādes cenas Elagro Trade elevatoros

Noliktava Graudu kaltēšana EUR/t% Graudu kaltēšana lielam mitrumam EUR/t% Rapšu kaltēšana EUR/t% Rapšu kaltēšana lielam mitrumam EUR/t% Rapšu kaltēšana īpaši lielam mitrumam EUR/t% Zirņu, pupu, griķu kaltēšana EUR/t vai t/% Zirņu, pupu, griķu kaltēšana, paaugstināts mitrums EUR/t vai t/% Graudu tīrīšana, pieņemšana EUR/t vai t/% Rapšu, griķu tīrīšana, pieņemšana EUR/t vai t% Rapšu, griķu tīrīšana, pieņemšana liela netīrība  EUR/t vai t%

Analīzes/

svēršana 

Elejas graudu pieņemšanas punkts 3.2 4.50 (no 19.1-21%) 3.5 4.50 (no 13.1-16)   3.90 pupas (14.1 -18%) 5.20 pupas (18.1 - 21%) 2.90 EUR/t; no 10.1 - 7.00EUR/t; Pupas 1.50 t% (>1%) 2.00 t% (no 2.1-10.0%) 2.50 t%(no 10.1-16.0%.) virs 16.1-4.00 EUR/t%  
Jēkabpils elevators 3.3 4.80 (no 19.1-21%) 3.9 4.90 (no 12.1-16%)  

3.90 pupas (14.1 -18%)

Griķi 3.90 EUR/t (līdz 18%)

5.00 pupas (18.1 - 21%)

Griķi 5.00 EUR/t (virs  18%)

1.42t% līdz 7%; 2.50t/%, virs 7%(rēķina no bāzes);   Pupas 1.50 t% (>1%); Zirņi 5.00 EUR/t

Rapsis 1.95 t%

Griķi līdz 10% atkr. 2.90 EUR/t

2.45 t%(no 10.1-16.0%.) virs 16.1-3.90 EUR/t%

Griķi virs 10% atkr. 7.00 EUR/t

 1.00 EUR/t
Agrolats SIA 2.5   2.9 3.50 (no 12.1-16.0) 5.00 (no 16.1-20.0) 3.45 (14-19.4%) 4.48 (no 19.5-23%) 1.35 t% 1.85 t% 2.00t% (10.1-20.0%) 0.36 EUR/t
Saldus Agro elevators 2.75 4.48 (no 19.5-23.0) 3 3.50 (no 12.1-16.0) 5.00 (no 16.1-20.0) 2.75 4.48 (no 19.5-23.0) 1.35 t% 1.85t% 2.00t% (10.1-20.0%) 0.36 EUR/t
Lauberes elevators 3.2 4.80 (no 19.1-21%) 3.5 4.90 (no 13.1-16)  

3.90 pupas (14.1 -18%)

Griķi 3.90 EUR/t (līdz 18%

5.20 pupas (18.1 - 21%)

Griķi 5.00 EUR/t (virs  18%)

2.90 EUR/t; no 10.1 - 7.00EUR/t; Pupas 1.50 t% (>1%)

2.00 t% (no 2.1-10.0%)

Griķi līdz 10% atkr. 2.90 EUR/t

2.50 t%(no 10.1-16.0%.) virs 16.1-4.00 EUR/t%

Griķi virs 10% atkr. 7.00 EUR/t

 
Skultes elevators 3.00 4.80 (19.1%-24%) 3.25 4.90 (12.1%-16.0%)  

pupas  4.00 (14.1%-18%)

Griķi 4.00 EUR/t (līdz 18%)

pupas 5.20 (18.1%-22%)

Griķi 5.20 EUR/t (virs  18%)

2.50eur/t līdz 10.0%. virs 7.00eur/t

1.40 (2.0%<9.0%)

Griķi līdz 10% atkr. 2.90 EUR/t

1.70 (9.1%<18.0%); 2.00 (>18.0%)

Griķi virs 10% atkr. 7.00 EUR/t