Akcijas 2020 (sīkāka informācija par akcijām firmu mājas lapās vai pie pārstāvjiem)

https://www.cropscience.bayer.lv/

https://www.agro.basf.lv/lv/