Biržas cenas

Aktuālās biržas cenas kviešiem un rapsim.

Šodien

05.10.2022
Kvieši Dec 2022
347.00
Rapsis Nov 2022
632.00
Oktobris 2022

Šodien

05.10.2022
Kvieši Dec 2022
347.00
Rapsis Nov 2022
632.00

* izejošā cena, no kuras tiek aprēķināta graudu iepirkuma cena atkarībā no pieņemšanas vietas.
** Bāzes cena katru dienu tiks publicēta pēc plkst.12:00. Ņemot vērā lielās cenu svārstības biržā, bāzes cena var tikt mainīta dienas laikā.
*** norādīta cena ir indikatīva, veicot fiksācijas jāņem vērā fiksācijas brīdī aktuālo cenu