Biržas cenas

Šodien

20.06.2024

Šodienas cenas nav vēl atjaunotas!

Maijs 2024

Šodien

20.06.2024

Šodienas cenas nav vēl atjaunotas!

* izejošā cena, no kuras tiek aprēķināta graudu iepirkuma cena atkarībā no pieņemšanas vietas.
** Bāzes cena katru dienu tiks publicēta pēc plkst.12:00. Ņemot vērā lielās cenu svārstības biržā, bāzes cena var tikt mainīta dienas laikā.
*** norādīta cena ir indikatīva, veicot fiksācijas jāņem vērā fiksācijas brīdī aktuālo cenu

AKTUALITĀTES