Čempioni kuģu apstrādē

Gada nogalē īstenojām Rīgas ostas Lejas Voleros vēl nepieredzētu praksi – vienlaicīgi tika apstrādāti  divi, 90 m lieli kuģi.

Viens no kuģiem veda minerālmēslu kravu, bet no otra, nogādāšanai uz Dāniju,  tika pārkrautas pupas.

2021. gads tika noslēgts jaudīgi!