Biržas cenas

Šodien

19.06.2024
Kvieši Dec 2024
237.00
Rapsis Nov 2024
474.00
Jūnijs 2024

Šodien

19.06.2024
Kvieši Dec 2024
237.00
Rapsis Nov 2024
474.00

* izejošā cena, no kuras tiek aprēķināta graudu iepirkuma cena atkarībā no pieņemšanas vietas.
** Bāzes cena katru dienu tiks publicēta pēc plkst.12:00. Ņemot vērā lielās cenu svārstības biržā, bāzes cena var tikt mainīta dienas laikā.
*** norādīta cena ir indikatīva, veicot fiksācijas jāņem vērā fiksācijas brīdī aktuālo cenu

AKTUALITĀTES