Biržas cenas

Šodien

03.02.2023
Kvieši Dec 2023
273.00
Kvieši Mar 2023
282.00
Rapsis May 2023
546.00
Februāris 2023

Šodien

03.02.2023
Kvieši Dec 2023
273.00
Kvieši Mar 2023
282.00
Rapsis May 2023
546.00

* izejošā cena, no kuras tiek aprēķināta graudu iepirkuma cena atkarībā no pieņemšanas vietas.
** Bāzes cena katru dienu tiks publicēta pēc plkst.12:00. Ņemot vērā lielās cenu svārstības biržā, bāzes cena var tikt mainīta dienas laikā.
*** norādīta cena ir indikatīva, veicot fiksācijas jāņem vērā fiksācijas brīdī aktuālo cenu

AKTUALITĀTES