Biržas cenas

Šodien

19.07.2024
Kvieši Dec 2024
225.00
Rapsis Nov 2024
495.00
Jūlijs 2024

Šodien

19.07.2024
Kvieši Dec 2024
225.00
Rapsis Nov 2024
495.00

* izejošā cena, no kuras tiek aprēķināta graudu iepirkuma cena atkarībā no pieņemšanas vietas.
** Bāzes cena katru dienu tiks publicēta pēc plkst.12:00. Ņemot vērā lielās cenu svārstības biržā, bāzes cena var tikt mainīta dienas laikā.
*** norādīta cena ir indikatīva, veicot fiksācijas jāņem vērā fiksācijas brīdī aktuālo cenu

AKTUALITĀTES