'UMBERTO'

 Jauna, ļoti perspektīva šķirne, kas 2018. gada sākumā reģistrēta Latvijas augu šķirņu katalogā, ar RLM-7 gēnu izplatītāko rapša slimību labākai noturībai, vidēji vēla/vēla, paaugstināta noturība pret sēklu izbiršanu, izmēģinājumos visā Eiropā izcili sēklu un eļļas ražas rādītāji, izmēģinājumos Latvijā 2016. gadā pārliecinoši ražas rādītāji 107 % pret standartšķirni, Latvijā reģistrācijas izmēģinājumos uzrādījusi ļoti labus ziemcietības rādītājus, Stendē bijusi ievērojami labāka par standartšķirni, attiecīgi Skrīveros uzrādījusi līdzvērtīgus rādītājus.