160 pix

 

'TARSO'

 

Ziemas kviešu šķirne Tarso izveidota Svalöf Weibull selekcijas un sēklkopības grupas meitas uzņēmumā Vācijā - Saatzucht Hadmersleben GmbH.

Šķirne pirmo rezi reģistrēta 1994. gadā. Tarso ir maizes kviešu šķirne ar augstu ražošanas potenciālu. Vidēji agra, augi īsi, ar augstu noturību pret veldri. Laba ziemcietība. Sevišķi pārliecinošus rezultātus šķirne uzrāda attiecībā uz izturību pret sadīgšanu vārpās, līdz ar to nodrošinot augstus un stabilus krišanas skaitļa rādītājus. Latvijas šķirņu katalogā iekļauta jau 2003. gadā. 

 

Šķirnes raksturojums pēc valsts pārbaudes rezultātiem Vācijā:

AGRONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Agrīnums

 

vidēji agra

Augu garums

 

īss

Veldrēšanās

 

zema

Izsalšana ziemā

 

zema - vidēja

Slimību ieņēmība:

Miltrasa (Erisiphe graminis)

ļoti zema - zema

 

Dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)

zema

 

Brūnā rūsa (Puccinia triticana)

vidēja

 

Septoria nodorum

zema - vidēja

 

Septoria tritici

vidēja

 

Fuzarioze

vidēja

GRAUDU KVALITĀTES RĀDĪTĀJI

Klaipa tilpums

augsts

Hagberga krišanas skaitlis

ļoti augsts

Proteīna saturs

 

vidējs – augsts

Zelenī sedementācija

vidēja

Ūdens absorbcijas spēja

ļoti augsta

1000 graudu svars

 

zems

 

Pateicoties augstajam proteīna saturam un stabiliem krišanas skaitļa rādītājiem, pēc Vācijas maizes kviešu novērtēšanas skalas Tarso ir ieskaitīts “A” maizes kviešu kvalitātes grupā.

To, ka Tarso izrādas ļoti piemērots arī audzēšanai tālāk uz Ziemeļiem no Vācijas platuma grādiem, parāda fakts, ka pēdējo gadu laikā šķirne ieņēmusi vadošu vietu Zviedrijas dienvidos audzēto maizes kviešu starpā.

Pēc nogatavošanās agrīnuma šķirne pieskaitāma vidēji agrīno ziemas kviešu grupai. Vidēji ieņēmīga pret Latvijā sastopamākajām slimībām, zema līdz ļoti zema ieņēmība pret dzelteno un brūno rūsu, pārliecinoši labi rezultāti attiecībā pret graudu sadīgšanu vārpās. 

 

Šķirnes izmēģināšana Latvijas šķirņu salīdzināšanas sistēmā uzsākta 1999. gadā. Ar 2003. gadu Tarso iekļauta Latvijas šķirņu katalogā.

 Latvijas Valsts Augu Šķirņu Salīdzināšanas Centra rezultāti, 1999 -2001:

Šķirne

Raža t/ha

Ziem-cietība

Vel-dres iztur.

Veģe- tācijas periods

1000 graudu svars

Augu

gar.,

cm

Pro-teīns

Lipeklis

%

IDK vienības

Kvali- tātes grupa

Krišanas skaitlis

Maizes garšas īpašības

(1999-2000)

Kosack (st)

7,37

4.5

4.3

301

45

99

13.5

28,6

95

2

255

4.0

Tarso

7,73

4.3

5,0

296

41

77

13.8

26.9

82

1,7

362

4.1