SALDAGO

Ilgstoši audzēta Latvijā, piemērota vēlai sējai, augsta dīgšanas enerģija, sausumizturīga, vienmērīga nogatavošanās, laba veldres noturība, zaļās masas raža Vecaucē virs 40 t/ha, sausnas saturs ražas novākšanas laikā virs 27 %, sagremojamās sausnas rādītājs 72–73 % robežās. FAO 200, KWS.