MAJONG

Ļoti augstražīgs hibrīds. Raksturīga strauja attīstība veģetācijas sākumā, kas nodrošina ātru augsnes nosegšanu ar lapām un efektīvu saules enerģijas izmantošanu, kā arī palīdz konkurēt ar nezālēm. Apvienots augsts ražas potenciāls, augsts eļļas un proteīna saturs sēklās, zems glikozinolātu un ļoti zema hlorofila saturs. Vidēji garš stiebrs un laba veldres noturība. Veģetācijas periods ir salīdzinoši agrīns. Stabils hibrīds ar plašām pielāgošanās spējām, izturīgs pret nelabvēlīgu apstākļu radīto stresu. Lantannen SW seed.