KARENI

Francijā selekcionēta baltziedu zirņu šķirne, kas 2015.gadā izmēģinājumos iesēta arī Latvijā.

Sākot ar 2016.gadu iekļauta Anglijas rekomendējamo šķirņu sarakstā, kurā tiek iekļautas šķirnes tikai pēc tam, kad tiek izpildīti noteikti šķirnes kvalitātes kritēriji.

Ražošanas sējumi Latvijā sākot ar 2016.gadu.

Raksturojošie rādītāji:veģetācijas periods vidēji 97-100 diena, spēcīgi, noturīgi stiebri, vidēji augu garums 90cm, laba veldres noturības, piemēroti tīrsējai, ļoti labi ražas rādītāji 105% pret standartu, vidēji 6.43t/ha, parādījusi ļoti labu noturību pret izplatītākajām slimībām,  vidējais1000 graudu svars 280g, proteīns vidēji 25%, KWS.