Noliktava graudu
kaltē-
šana,
EUR/t%
graudu
kaltē-
šana
lielam mitrumam, EUR/t%
rapšu
kaltē-
šana, EUR/t%
rapšu
kaltēšana lielam mitrumam, EUR/t%
rapšu kaltēšna paaugsti-
nātam
mitrumam
EUR/t%
Zirņu, pupu, griķu kaltēšana, EUR/t% Zirņu, pupu, griķu kaltēšana, paaugsti-
nāts mitrums, EUR/t%
graudu tīrīšana, pieņemšana, EUR/t vai t/% rapšu tīrīšana, pieņemšana EUR/t vai t% rapšu tīrīšana,
pieņemšana
liela netīrība,
EUR/t vai t%
analīzes
Elejas graudu pieņemšanas punkts 2,95 5,00 (no 19,1-21%) 3,30 4,00 (no 13,1-16)   3,90 pupas (14,1 -18%) 4,70 pupas (18,1 - 21%) 2,90 EUR/t; no 10,1 - 7,00EUR/t; Pupas 1.50 t% (>1%) 2,00 t% (no 2,1-10,0%) 2,50 t%(no 10,1-16,0%,) virs 16,1-4,00 EUR/t%  
Jēkabpils elevators 3,00 4,10 (no 19,1-21%) 3,75 4,35 (no 12,1-16%)   3,90 pupas (14,1 -18%) 4,70 pupas (18,1 - 21%) Graudi 1,42 t%; Pupas 1,50 t% (>1%) 1,95 t% 2,45 t%(no 10,1-16,0%,) virs 16,1-3,90 EUR/t%  
Agrolats SIA 2,50   2,90 3,50 (no 12,1-16,0) 5,00 (no 16,1-20,0) 3,45 (14-19,4%) 4,48 (no 19,5-23%) 1,35 t% 1,85 t% 2,00t% (10,1-20,0%) 0,36 EUR/t
Saldus Agro elevators 2,75 4,48 (no 19,5-23,0) 3,00 3,50 (no 12,1-16,0) 5,00 (no 16,1-20,0)     1,35 t% 1,85t% 2,00t% (10,1-20,0%) 0,36 EUR/t
Lauberes elevators 2,95 5,00 (no 19,1-21%) 3,30 4,00 (no 13,1-16)   Pupas 3,90 (14,1-18%); Zirņi 2,95 (14.1-19.0%) Pupas 4.70 (18.1-21%); Zirņi 5.00 (19.1-21%) Graudi 3,00 EUR/t; no 10,1 - 7,0 EUR/t; Pupas 1,50 EUR/t% 2,00 t% (no 2,1-10,0%) 2,50 t%(no 10,1-16,0%,) virs 16,1-4,00EUR/t%