Akcijas 2019 (sīkāka informācija par akcijām firmu mājas lapās vai pie pārstāvjiem)

 https://www.cropscience.bayer.lv/lv-LV.aspx

 http://www.agro.basf.lv/lv/jaunumi-notikumi/Akcijas-2019/